ATENCIÓ! En cas de lesió d’un jugador sempre s’ha d’acudir a un professional mèdic perquè la diagnostiqui correctament i recomani el tractament més adequat per a la recuperació. Una mala recuperació pot afectar el jugador per sempre.

El 25% dels esportistes presenten algun tipus de lesió un cop a l’any. Si com a entrenador de futbol vols advertir els teus jugadors o com a jugador has patit una lesió durant un entrenament o un partit, en aquest article t’ajudarem a diferenciar les lesions més comunes que poden afectar un jugador.

Les lesions futbolístiques que afecten principalment el teixit muscular són les més freqüents en el futbol. Hem de tenir en compte que sovint hi influeixen els mals hàbits en la rutina del jugador.

Quines són les lesions de futbol més comunes?

Les lesions més comunes en el futbol són les distensions (strain en anglès): esquinçaments, trencaments, elongacions o estrebades.

Són lesions que produeixen mal en alguna part de la unitat musculotendinosa (múscul, tendó o unió/inserció) ocasionada per un ús excessiu (strain crònic) o una tensió excessiva (strain agut).

Com es classifiquen les lesions musculars?

Les lesions musculars es poden classificar segons el grau de gravetat ‒lleu (1r grau), moderat (2n grau) i sever (3r grau)‒ o segons el tipus de lesió muscular.

Tipus de lesions musculars

Existeixen dos tipus de lesions per distensió:

1) Distensió crònica: és una lesió que causa fatiga muscular i conseqüentment espasme muscular per una deficiència en el subministrament sanguini al múscul (denominat isquèmia).

2) Distensió aguda: és una lesió resultat d’una força aplicada al múscul de manera violenta. En aquest cas, existeixen diferents tipus segons la quantitat de fibres musculars implicades:

• Estrebada muscular o esquinçament fibril·lar: és la causa de distensió aguda més comuna. La lesió està provocada per l’esquinçament d’algunes microfibres arran d’estrebades violentes de les fibres musculars.

• Esquinçament parcial o estrip: la lesió està provocada per diverses fibres trencades.

• Esquinçament total: la lesió apareix degut a un trencament complet del múscul. Aquest tipus de lesió és conseqüència d’un traumatisme intern associat a un fort impacte extern.

Com prevenir las lesions de futbol?

Per saber com prevenir les lesions, et recomanem que llegeixis el nostre article sobre l’entrenament invisible en el futbol. En cas de lesió, el més convenient és visitar un professional mèdic.

A H8S Futbol ens esforcem per ensenyar als nostres jugadors els millors hàbits futbolístics per la prevenció de les lesions durant l’entrenament i els partits.